kiye critane kang paino karo kang paidi. loro-lorone padha budhege. kang paino kerjane dodolan neng pasar dadi angger sore ngaso sambi leyeh-leyeh neng ngarep umah. kang paidi senengane mancing, dadi saben sore mesti mancing neng kali. kaya sore kuwe, kang paidi nyangking pancing, mlaku liwat ngarep umahe kang paino. kang paino sing weruh terus bae aruh-aruh

Kang Paino : Arep maring ngendi kang???

Kang Paidi : Anu kiye, arep mancing.

Kang Paino : Oo… Ujarku arep mancing.

Kang Paidi : Ora koh. mung arep mancing thok.

(ya kaya kuwe lah critane)

Iklan