si panjul pengin dadi tentara. pas ujian kesehatan, dheweke ra lulus. mergane untune ompong. panjul terus protes maring komendane..
panjul : Ndan, mbok mlayuku paling banter..
komendan : ya bener.
panjul : nek pus ap aku ya paling akeh.
komendan : ya bener.
panjul : nek gelut, aku menangan mbok??
komendan : ya bener.
panjul : deneng aku ra lulus, mbok aku sing paling perkasa neng kene. komendane sih kepriwe.
komendan : mergane untumu ompong!!
panjul : lha apa hubungane untu ompong karo perang?? mbok sing penting bisa nembak, bisa gelut..
komendane : lha nek pelurumu entek kepriwe?? mbok terus gelut. tendang-tendangan, tinju-tinjuan, cokot-cokotan. lha nek untumu ompong, kowe arep nyokot nganggo apa. ya mesti kalahe mbok????

Iklan